Välkommen till Hörningsnäs Villaförening!

 

Aktuellt

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 16 mars kl. 18.00

P.g.a. rådande pandemi och  Folkhälsomyndighetens föreskrifter kommer mötet att hållas digitalt.


När du vill ansluta till mötet klicka på nedanstående länk

(länk uppdateras ca 30 minuter före mötet)

En utförlig instruktion för hur ett Zoom-möte  fungerar hittar du nedan:

Zoom instruktion.pdf Zoom instruktion.pdf
Size : 338.559 Kb
Type : pdf

 

Handlingar till årsmötet:

Dagordning årsstämma 2021.pdf Dagordning årsstämma 2021.pdf
Size : 99.521 Kb
Type : pdf
Verksamhetsberättelse 2020.pdf Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Size : 92.895 Kb
Type : pdf
Balans- och resultatrapport 2020.pdf Balans- och resultatrapport 2020.pdf
Size : 63.45 Kb
Type : pdf

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars  och skickas till ordförande Thomas Lidén, Hörningsnäsvägen 3, 141 45 Huddinge, eller e-post:  bil0705364460@gmail.com

 

 

Enkät angående våra vanor under pandemin

Enkätundersökning gällande våra vanor under pandemin som KTH - Södertörns Högskola genomför – delta gärna!

Coronapandemin påverkar oss alla. Många drabbas hårt. Med den här enkäten vill man  försöka förstå hur invånare i olika delar av Stockholm påverkas av coronakrisen.  Läs mer i nedanstående dokument där du kan klicka på länk till undersökningen

 

 

Bildelsstölder

VIKTIGT! Aktuell information i höstmörkret gällande bildelsstölder, från Gränspolisen. Läs!

https://drive.google.com/file/d/1b80SQwlWqJnasNiPtgkBROGtqrSl5iNz/view?usp=sharing


Boken om Hörningsnäs

Bo Nylén, som bott i Hörningsnäs sedan barnsben håller på med arbetet att skriva en bok om Hörningsnäs. Det är en krönika om det framväxande villasamhället i Huddinges äldsta delar. En berättelsesamling om livet i forna dagars Hörningsnäs som ger en bild av våra förfäders liv och gärning här, men också hur samhället utvecklats genom tiderna och hur deras ättlingar och nyinflyttade upplevt tiden de verkat här.Om Hörningsnäs Villaförening

Vår villaförening arbetar opolitiskt för Hörningsnäs villaägare.

Vill du veta mer om vad som händer i ditt område,
är du välkommen som medlem i Hörningsnäs Villaförening, ett av Huddinges äldsta villaområden!

Vi jobbar med trafiksäkerhetsfrågor, väg- och byggplanering, kulturvård, barn- och skolfrågor, snö- och sophantering, polis- och brottsförebyggande
trygghetsfrågor, lås- och larmfrågor, samt grannsamverkan i olika former m.m.

Hör av dig till vår ordförande om du är intresserad av att deltaga i styrelsen.

Föreningen är sedan länge ansluten till Villaägarnas Riksförbund, och som medlem där får du tillgång till bl.a. förmåner och rådgivning.

Om du ännu inte är medlem gå in på:

https://www.villaagarna.se/Bli-medlem/?localId=10011192&recruitCode=FOR

ange föreningskod 1097

Om du redan är medlem i Villaägarna, gå in på

https://www.villaagarna.se

logga in med ditt medlemsnummer för att ta del av
förmåner och rådgivning. 

Kontakt

Ordförande

Thomas Lidén, Hörningsnäsvägen 3
Tel: 0705-36 44 60
E-post:  bil0705364460@gmail.com


Kassör

Rolf Persson, Hörningsnäsvägen 9
Tel: 070-572 52 95
E-post: rolf.persson48@gmail.com

Ledamöter

Erik Lundin, Parkhemsvägen 17
Tel. 0730-326077
E-post: lundin-erik@hotmail.com


Historik

Hörningsnäs var det första municipalsamhället i Huddinge och bildades enl. Kungl Maj:tsförordnande och delgivet genom länskungörelse den 27 februari 1915.

Vårt medlemsområde omfattar i dag Hörningsnäs gamla municipalgräns, med tillägg av kvarteret Paragrafen vid Arrendatorsvägen, kvarteret Protokollet vid Tingsvägen-Arrendatorsvägen, kvarteret Ängsliljan, Rädisan utefter Solfagravägen och Kvarnbergsvägen fram till Ekedalsvägen samt Sturevägen som är en zon där villaägarna tillhör antingen Hörningsnäs eller Stuvsta villaägareförening.

 Hörningsnäs är det område i Huddinge som tidigast visade en samlad villabebyggelse. Här började man uppföra villor redan 1903-1905. Föreningen grundades den 10 maj 1908. Det var mest tjänstemän, många inom stadsförvaltningen, som blev de första innevånarna. Huddinges första municipalsamhälle bildades i Hörningsnäs 1914 med drygt 200 innevånare.

I Smedstaberg, i Hörningsnäs samhälle, fanns också Huddinges första biograf i mitten av 1910-talet.

Läs mer i Kulturmiljöskriften nedan.


Människorna i Hörningsnäs mellan 1905 och 1924

Läs mer om människorna som bodde i Hörningsnäs och som var med om att bygga upp
villasamhället.. Klicka på länken nedan. Du loggar in med användarnamn Guest och lösenord Guest.

Arbete pågår att fortsätta denna kartläggning med tidsperioder framåt.


På den hemsida som visas kan du i vänster fönster välja fliken Personer (Efternamn/Förnamn) Klickar
du på en person ser du till höger Personakt.

Där hittar du också länkar till andra personer, ex.vis föräldrar och syskon. Till höger kan du för aktuell person också välja Antavla.

I vänster fönster kan du också välja fliken Platser. Bläddra ned till platser som börjar med "Hus". Där 
du se de personer som bott i aktuellt hus under tidsperioden (sorterad Efternamn/Förnamn)


Till höger ser du en översiktskarta där husens beteckning är angivna liksom vägarnas namn.

Till höger finner du en personförteckning "Människorna i Hörningsnäs" där sorteringen är Förnamn/Efternamn samt en husförteckning "Husen och människorna i Hörningsnäs" där för varje hus framgår vilka som bott där över tiden. Om du undrar över personernas olika yrken hittar du dem i en särskild förteckning.

Människorna i Hörningsnäs.pdf Människorna i Hörningsnäs.pdf
Size : 301.591 Kb
Type : pdf
Husen och människorna i Hörningsnäs.pdf Husen och människorna i Hörningsnäs.pdf
Size : 644.305 Kb
Type : pdf
Yrken.pdf Yrken.pdf
Size : 210.744 Kb
Type : pdf

 

Välkommen till våra möten och tyck till om Hörningsnäs

Tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen om du har någon fråga som du vill jobba med tillsammas med oss. Genom samarbete kan vi påverka politiker och andra myndighetspersoner att göra vårt boende trivsamt och tryggt.

 

Utredningar - Yttranden

Du hittar utredningar och yttranden som berör Hörningsnäs Villaförening på Huddinge kommuns hemsida.

Hörningsnäs villaförening bevakar de ärenden som Huddinge kommun skickar till oss.

Alla aktuella ärenden hittar du på 

https://huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/

När vi svarar på remisser kommer du att hitta våra svar här.

 

 

En Kulturmiljö

 Hörningsnäs Villastads Municipal samhälle får ses som en viktig representant för den äldsta villastadsbebyggelsen och de tidigaste tomtavstyckningarna i kommunen. Inom området finns tidstypisk villaarkitektur från 1900-talets början. Husen är till stor del välbevarade exteriört, vilket har stor betydelse för upplevelsen av den äldre bebyggelsemiljön.

 Så beskrivs Hörningsnäs i skriften "Hud­dinge kulturmiljöinventering", som redovisar och klassificerar kulturmiljöer inom hela kommunen. Området som avses i citatet ovan är den del av Hörningsnäs som tidigare utgjorde Hörningsnäs villastads municipalsamhälle.

 De områden som valdes ut i kulturmiljöinventeringen är klassificerade med hän­syn till vilken typ av miljö det rör sig om och vilken ambitionsnivå som föreslås for att bevara miljön. Hörningsnäs klassificeras dels som B-område, dels som C-område

Ett B-område bedöms i kulturmiljöutred­ningen utgöra en ”bebyggelsemiljö där de samlade kulturhistoriska och/eller miljömässiga värdena är stora, och står över de enskilda byggnadernas individuella värden. Här gäller höga krav på anpassning vad gäller såväl färg, form materia] och läge, vid förändringar av befintlig bebyggelse och nytillkommande bebyggelse.

 Ett C-område bedöms utgöra en bebyggelsemiljö som kan sakna homogen karaktär men likväl bedöms ha kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde, Anpassningskraven gäller här såväl läge, färg, form som material.

 I Hörningsnäs är det således i första handmiljön som helhet, som har ett kulturhistoriskt intresse. Men inom området finns det också enstaka byggnader av kulturhistoriskt intresse. Enligt en bebyggelseinventering som gjordes 1982 bedömdes tolv byggnader inom området vara kulturhistoriskt intressanta. Däribland fanns Huddinges första biograf, Smedstaberg, på nuvarande Smedstabergsvägen 21. En annan lite udda byggnad (som dock ej betecknades som kultur­historiskt intressant 1982) var  det gula huset i korsningen Klarabergsvägen-Hörningsnäsvägen (nu rivet). Huset lär tidigare ha inrymt både sön­dagsskola och butik.

Läs mer i Kulturmiljöskriften nedan

Kulturmiljöskriften 1996.pdf Kulturmiljöskriften 1996.pdf
Size : 2368.644 Kb
Type : pdf