Välkommen till Hörningsnäs Villaförening!

 

Aktuellt

 

Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att hållas:

Torsdagen den 9 mars 2023 kl 18.00
Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom


Översiktsplan 2050

Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas för att bidra till en hållbar framtid.

Förslaget till ny översiktsplan utgör en revidering av tidigare framtagen Översiktsplan 2030
och tar sikte på år 2050.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar
utveckling ska uppnås. I översiktsplanen visar vi hur bebyggelse, naturområden och
infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras.

Nedan  kan du ta del av en sammanställd Pdf-version


op2050-samradsversion-web.pdf op2050-samradsversion-web.pdf
Size : 27461.656 Kb
Type : pdf


Nedan kan du ta del av vårt remissvar

 

Boken om Hörningsnäs

Nu är den klar

Bo Nylén, som bott i Hörningsnäs sedan barnsben är nu klar med arbetet att skriva en bok om Hörningsnäs. Det är en krönika om det framväxande villasamhället i Huddinges äldsta delar. En berättelsesamling om livet i forna dagars Hörningsnäs som ger en bild av våra förfäders liv och gärning här, men också hur samhället utvecklats genom tiderna och hur deras ättlingar och nyinflyttade upplevt tiden de verkat här.

 

 

 Boken som kostar 300 kr + ev. porto och frakt om du bor utanför Hörningsnäsområdet köper du genom att kontakta Johan Larsson på tel. 070 - 771 29 59 eller via mejl till johan@johanart.se.

Medlemmar i Hörningsnäs Villaförening (som betalt medlemsavgiften för 2021) erbjuds ett rabatterat pris på 200 kr.

Leverans sker genom avhämtning hos vår ordförande Thomas Lidén, Hörningsnäsvägen 3, tel. 0705364460

Detaljplan för Hängbjörken 1–7 och Hörningsnäs 1:1 m.fl., i kommundel Sjödalen

Nu är en ny detaljplan för fastigheterna Hängbjörken 1–7 och del av Hörningsnäsvägen 1:1 m.fl. på samråd. Det innebär att du nu har möjlighet att tycka till om förslaget.

Du hittar alla planhandlingar på huddinge.se/hangbjorken  . Du kan också se alla handlingar i kommunalhusets reception på Kommunalvägen 28.

Förslaget innebär bl.a. att befintlig villabebyggelse längs med Hörningsnäsvägen 29-33, 38-42 kommer att behöva rivas. Styrelse för Hörningsnäs Villaförening anser att det hade varit önskvärt att behålla detta villakvarter och i stället förlägga föreslagen bebyggelse på koloniområdet intill. 

Se nedan inlämnat remissvar.Om Hörningsnäs Villaförening

Vår villaförening arbetar opolitiskt för Hörningsnäs villaägare.

Vill du veta mer om vad som händer i ditt område,
är du välkommen som medlem i Hörningsnäs Villaförening, ett av Huddinges äldsta villaområden!

Vi jobbar med trafiksäkerhetsfrågor, väg- och byggplanering, kulturvård, barn- och skolfrågor, snö- och sophantering, polis- och brottsförebyggande
trygghetsfrågor, lås- och larmfrågor, samt grannsamverkan i olika former m.m.

Hör av dig till vår ordförande om du är intresserad av att deltaga i styrelsen.

Föreningen är sedan länge ansluten till Villaägarnas Riksförbund, och som medlem där får du tillgång till bl.a. förmåner och rådgivning.

Om du ännu inte är medlem gå in på:

https://www.villaagarna.se/Bli-medlem/?localId=10011192&recruitCode=FOR

ange föreningskod 1097

Om du redan är medlem i Villaägarna, gå in på

https://www.villaagarna.se

logga in med ditt medlemsnummer för att ta del av
förmåner och rådgivning. 

Kontakt

Ordförande

Thomas Lidén, Hörningsnäsvägen 3
Tel: 0705-36 44 60
E-post:  bil0705364460@gmail.com


Kassör

Rolf Persson, Hörningsnäsvägen 9
Tel: 070-572 52 95
E-post: rolf.persson48@gmail.com

Ledamot

Thomas Hagsten, Hörningsnäsvägen 13
Tel. 070-332 49 39
E-post: thomas.hagsten@ekstromsvarme.se


Historik

Hörningsnäs var det första municipalsamhället i Huddinge och bildades enl. Kungl Maj:tsförordnande och delgivet genom länskungörelse den 27 februari 1915.

Vårt medlemsområde omfattar i dag Hörningsnäs gamla municipalgräns, med tillägg av kvarteret Paragrafen vid Arrendatorsvägen, kvarteret Protokollet vid Tingsvägen-Arrendatorsvägen, kvarteret Ängsliljan, Rädisan utefter Solfagravägen och Kvarnbergsvägen fram till Ekedalsvägen samt Sturevägen som är en zon där villaägarna tillhör antingen Hörningsnäs eller Stuvsta villaägareförening.

 Hörningsnäs är det område i Huddinge som tidigast visade en samlad villabebyggelse. Här började man uppföra villor redan 1903-1905. Föreningen grundades den 10 maj 1908. Det var mest tjänstemän, många inom stadsförvaltningen, som blev de första innevånarna. Huddinges första municipalsamhälle bildades i Hörningsnäs 1914 med drygt 200 innevånare.

I Smedstaberg, i Hörningsnäs samhälle, fanns också Huddinges första biograf i mitten av 1910-talet.Människorna i Hörningsnäs mellan 1905 och 1980

Läs mer om människorna som bodde i Hörningsnäs och som var med om att bygga upp
villasamhället.. Klicka på länken nedan. Du loggar in med användarnamn Guest och lösenord Guest.

Arbete pågår att fortsätta denna kartläggning med tidsperioder framåt.


På den hemsida som visas kan du i vänster fönster välja fliken Personer (Efternamn/Förnamn) Klickar
du på en person ser du till höger Personakt.

Där hittar du också länkar till andra personer, ex.vis föräldrar och syskon. Till höger kan du för aktuell person också välja Antavla.

I vänster fönster kan du också välja fliken Platser. Bläddra ned till platser som börjar med "Hus". Där du se de personer som bott i aktuellt hus i Hörninsnäs under ovan tidsperiod (sorterad Efternamn/Förnamn)


Till höger ser du en översiktskarta där husens beteckning är angivna liksom vägarnas namn.

Till höger finner du personförteckning sorterad efter bosättningsplats. En förteckning över yrken visar vad de som bodde i området var verksamma med.

Hörningsnäs bosättningar.pdf Hörningsnäs bosättningar.pdf
Size : 530.52 Kb
Type : pdf
Yrken.pdf Yrken.pdf
Size : 307.247 Kb
Type : pdf

 

Välkommen till våra möten och tyck till om Hörningsnäs

Tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen om du har någon fråga som du vill jobba med tillsammas med oss. Genom samarbete kan vi påverka politiker och andra myndighetspersoner att göra vårt boende trivsamt och tryggt.

 

Utredningar - Yttranden

Du hittar utredningar och yttranden som berör Hörningsnäs Villaförening på Huddinge kommuns hemsida.

Hörningsnäs villaförening bevakar de ärenden som Huddinge kommun skickar till oss.

Alla aktuella ärenden hittar du på 

https://huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/

När vi svarar på remisser kommer du att hitta våra svar här.

 

 

En Kulturmiljö

 Hörningsnäs Villastads Municipal samhälle får ses som en viktig representant för den äldsta villastadsbebyggelsen och de tidigaste tomtavstyckningarna i kommunen. Inom området finns tidstypisk villaarkitektur från 1900-talets början. Husen är till stor del välbevarade exteriört, vilket har stor betydelse för upplevelsen av den äldre bebyggelsemiljön.

 Så beskrivs Hörningsnäs i skriften "Hud­dinge kulturmiljöinventering", som redovisar och klassificerar kulturmiljöer inom hela kommunen. Området som avses i citatet ovan är den del av Hörningsnäs som tidigare utgjorde Hörningsnäs villastads municipalsamhälle.

 De områden som valdes ut i kulturmiljöinventeringen är klassificerade med hän­syn till vilken typ av miljö det rör sig om och vilken ambitionsnivå som föreslås for att bevara miljön. Hörningsnäs klassificeras dels som B-område, dels som C-område

Ett B-område bedöms i kulturmiljöutred­ningen utgöra en ”bebyggelsemiljö där de samlade kulturhistoriska och/eller miljömässiga värdena är stora, och står över de enskilda byggnadernas individuella värden. Här gäller höga krav på anpassning vad gäller såväl färg, form materia] och läge, vid förändringar av befintlig bebyggelse och nytillkommande bebyggelse.

 Ett C-område bedöms utgöra en bebyggelsemiljö som kan sakna homogen karaktär men likväl bedöms ha kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde, Anpassningskraven gäller här såväl läge, färg, form som material.

 I Hörningsnäs är det således i första handmiljön som helhet, som har ett kulturhistoriskt intresse. Men inom området finns det också enstaka byggnader av kulturhistoriskt intresse. Enligt en bebyggelseinventering som gjordes 1982 bedömdes tolv byggnader inom området vara kulturhistoriskt intressanta. Däribland fanns Huddinges första biograf, Smedstaberg, på nuvarande Smedstabergsvägen 21. En annan lite udda byggnad (som dock ej betecknades som kultur­historiskt intressant 1982) var  det gula huset i korsningen Klarabergsvägen-Hörningsnäsvägen (nu rivet). Huset lär tidigare ha inrymt både sön­dagsskola och butik.

Läs mer i Kulturmiljöskriften nedan

Kulturmiljöskriften 1996.pdf Kulturmiljöskriften 1996.pdf
Size : 2368.644 Kb
Type : pdf